Fotograf na Pierwszą Komunię

Fotograf na pierwszą komunię, oferta na zdjęcia z komunii.

Pierwsza Komunia Święta to najważniejszy dzień w życiu ośmiolatka.

Zawodowy fotograf na pierwszą komunię upamiętni podniosłą uroczystość, komunijne prezenty oraz zrobi w formie reportażu, zdjęcia z komunii. Najważniejsza pamiątkę z tego dnia.

Jako fotograf na pierwszą komunię, mam uprawnienia do fotografowania uroczystości kościelnych w postaci ukończonego kursu liturgicznego dla fotografów.

Z uwagi na charakter uroczystości oraz „specyficzne warunki” panujące w trakcie, uniemożliwiające bardzo często fotografowanie podczas sakramentu, proponuję Państwo następujące warianty:

Wariant pełny

Zależny od zgody na fotografowanie w kościele. Dzień zdjęciowy, od przygotowań przez spotkanie przed kościołem, zdjęcia „rodzinne”, msza święta z sakramentem. Zdjęcia w trakcie komunii świętej. Po zakończeniu uroczystości zdjęcia „grupowe-rodzinne” oraz rodziców z dzieckiem. Uroczyste spotkanie rodzinne po uroczystości. Sesja fotograficzna dziecka w trakcie spotkania lub innym terminie podczas białego tygodnia. Całość w formie fotoreportażu. Internetowa galeria fotograficzna na 3 miesiące.

Wariant uproszczony

Sesja fotograficzna dziecka po Pierwszej Komunii. Najczęściej w trakcie rodzinnego, uroczystego spotkania. Zdjęcia „grupowe-rodzinne” oraz rodziców z dzieckiem. Spotkanie rodzinne po uroczystości. Internetowa galeria na 3 miesiące.

Wariant grupowy

Zdjęcia w trakcie Komunii dla całej grupy – klasy. Od spotkania przed kościołem do zdjęcia grupowego po zakończeniu. Możliwość wykonania dodatkowych zdjęć w „białym tygodniu”. Każde dziecko otrzymuje pakiet kilkunastu zdjęć. W tym wariancie występuje jako oficjalny fotograf na pierwszą komunię klasy. Galeria internetowa z możliwością pobierania dowolnej ilości zdjęć w wysokiej rozdzielczości. Potrzebna jest zgoda proboszcza na fotografowanie.

Przykładowa galeria zdjęć z komunii dla wariantu grupowego.

Jako fotograf na pierwszą komunię, do każdego wariantu w zależności od opcji, przekazuję Państwu odbitki fotograficzne lub foto-książkę oraz nielimitowaną ilość zdjęć w postaci cyfrowej, przygotowanych do dalszego kopiowania.

Powyższe propozycje proszę traktować informacyjnie. Za każdym razem oferta jest ustalana indywidualnie.


Pierwsza Komunia Święta

– uroczystość katolicka, w której podczas mszy świętej wierni po raz pierwszy przyjmują Najświętszy Sakrament. Czyli zgodnie z wyznawaną przez siebie wiarą prawdziwe ciało Chrystusa pod postacią chleba. Do Pierwszej Komunii Świętej Kościół dopuszcza wiernych, którzy znają podstawowe prawdy wiary i rozumieją dokonującą się na mszy świętej transsubstancjację. Pierwsza Komunia Święta jest ważnym wydarzeniem nie tylko dla przyjmujących i ich rodzin. Jest nim również dla całej wspólnoty parafialnej.

W Polsce wiek przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej jest obecnie ustalony na trzecią klasę szkoły podstawowej. Dzieci w dniu uroczystości komunijnej ubierają się w specjalne stroje (dziewczynki w białe sukienki, chłopcy w garnitury lub w alby komunijne). Dzieci do tego dnia przygotowują się cały rok.

Wczesna komunia. W niektórych miejscach w Polsce i na świecie praktykuje się wczesną komunię, dla 5-7 latków.

Mówił o niej św. Tomasz z Akwinu: „Kiedy dzieci zaczynają już dochodzić do pewnego używania rozumu, tak że mogą się przejąć czcią względem Eucharystii, można im tego sakramentu udzielić”.

Możliwość taką dopuścił Pius X w dekrecie Quam Singulari z 1910 o Komunii świętej dzieci. Dziecko może przyjąć Komunię świętą, jeżeli potrafi odróżnić chleb zwykły od Chleba Eucharystycznego i wierzy, że przyjmując Komunię świętą przyjmuje Chrystusa. Przed I Komunią świętą wymagana jest zawsze spowiedź dziecka.

Papież Jan Paweł II pochwalał zwyczaj wczesnej Komunii świętej.